Εξειδίκευση μας το κοτόπουλο

Σκοπός και φιλοσοφία μας είναι να επιλέγουμε σε καθημερινή βάση αμέσως μετά την σφαγή τους τα πιο φρέσκα πουλερικά. Στόχος μας είναι να έχουμε ευχαριστημένους πελάτες. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από μια καθημερινή συνεργασία και τις άριστες σχέσεις που μας διέπουν με τους προμηθευτές μας ούτως ώστε να έχουμε στην κατοχή μας φρέσκα πουλερικά και σε συνδυασμό του βασικού άξονα της δουλειάς μας ο οποίος είναι η καθημερινή ανανέωση των αποθηκευμένων προϊόντων μας καταφέρνουμε να παρέχουμε στον πελάτη αυτό που επιθυμεί και ο ίδιος για τους δικούς του πελάτες.