Η Kotofresh, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διάθεση ασφαλών τροφίμων, σταθερής ποιότητας στους πελάτες της, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει:

  • Την παραλαβή προϊόντων που πληρούν τις προσυμφωνημένες προδιαγραφές, από προμηθευτές που αξιολογούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Την τήρηση της ψυκτικής αλυσίδας από το στάδιο της παραλαβής έως και το στάδιο παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες της.
  • Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
  • Την αυστηρή τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης όλων των χώρων της εγκατάστασής της καθώς και των οχημάτων μεταφοράς.

Η Kotofresh συνεργάζεται:

  • Με διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο, για την πραγματοποίηση τακτικών μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων στα τρόφιμα που διαθέτει,
  • Με κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (κτηνιάτρους και τεχνολόγους τροφίμων) για την επίβλεψη του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων που εφαρμόζει
  • Με έμπειρο προσωπικό, το οποίο χρησιμοποιεί τον σύγχρονο εξοπλισμό της εταιρείας, που πληροί το σύνολο των υγειονομικών απαιτήσεων.